Choď na obsah Choď na menu
 


 

The Newmans´ Plans for the Weekend - d.ú. z 11.5.

11. 5. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 6.

 

Trpný rod z činného rodu

11. 5. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 8.

 

30 viet s going to

9. 5. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 6.

 

Interview with Ken Noguchi

21. 4. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 7.

 

Domáce úlohy 8.A

11. 4. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 8.

 

10 viet o zvieratkách

5. 4. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Nemecký jazyk

 

DÚ pre 7.A zo dňa 16.3.2016

15. 3. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Nemecký jazyk

 

DÚ z NEJ pre 7.A

15. 3. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Nemecký jazyk

 

Story in Sounds - d.ú. pre 8.A zo 7.3.

7. 3. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 8.

 

My brother Peter - d.ú. pre 8.A zo 4.3.2016

4. 3. 2016

| Komentáre: 0

| Rubrika: Trieda 8.