Choď na obsah Choď na menu
 


Slovíčka na šk. rok 2018/2019 - 9.A

5. 9. 2018

Stiahni tu, vytlač si a založ do obalu.

Toto je iba krátka ukážka:

 

visitor

[vizitə]

návštevník, hosť    4

whereabouts

[werə bauc]

kde, kam

repeat

[ri′pi:t]

zopakovať

Pardon?

[pa:dən]

Ako prosím?

give a talk

[givə′to:k]

mať prejav

stay with sb

[stei]

bývať u niekoho

couple

[kapl]

pár, zopár

tram

[træm]

električka

bacon

[beikn]

slanina

mushroom

[mašru:m]

huba, hríb

salami

[sə′lami]

salám

pepper

[pepə]

paprika

prefer

[pri′fə:]

uprednostňovať

coach

[kə]

diaľkový autobus

hopeless

[həupləs]

beznádejný

take off shoes

[teik of šu:z]

vyzuť si topánky     4                           

court

[ko:t]

kurt                        6

pool

[pu:l]

bazén

track

[træk]

dráha

(ice) rink

[ ais riŋ]

klzisko

football pitch

[futbo:l pič]

futbalové ihrisko

course

[ko:s]

areál na golf

alley

li:]

normálne: aleja

ring

[riŋ]

ring

goal

[gəul]

bránka, gól

net

[net]

sieť

racket

[rækit]

raketa

club

[klab]

tu: palica na golf

bat

[bæt]

raketa, pálka

stick

[stik]

hokejka

shuttlecock

[šatlkək]

košík na bedminton

puck

[pak]

puk

muddy

[madi]

zablatený, blatistý

adore

[ə′do:]

zbožňovať

I mind sth

[ai maind]

vadí mi niečo

mate

[meit]

kamarát

roller coaster

[rolə kəustə]

horská dráha kolotoč  6

wedding

[wediŋ]

svadba                   8

china

[čainə]

porcelán

knock sth

[nok]

buchnúť do niečoho

motorway

[məutəwei]

diaľnica

suddenly remember

[sadənli ri′membə]

zrazu si spomenúť

turn round

[tə:n raund]

otočiť sa

repair

[ri′peə]

opraviť

pocket money

[pokit mani]

vreckové

tide

[taid]

príliv / odliv

incredible

[in′kredibl]

neuveriteľný           8

bullying

[buli: ŋ]

šikanovanie         10

victim

[viktim]

obeť

move house

[mu:v hauz]

presťahovať sa

bully

[buli]

kto šikanuje druhých

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.