Choď na obsah Choď na menu
 


30 viet na tému nebezpečenstvo

Stiahni vo Worde tu, vytlač si a opisuj z vytlačenej predlohy. Opisovaním z obrazovky počítača si ničíš oči.

V každej vete sa mi podarilo jedno slovo vynechať, prosím doplniť

 

1

Don´t play with ____, it´s very dangerous.

Nehraj sa so zápalkami, je to veľmi nebezpečné.

2

I wouldn´t go ____ here if I were you.

Ja by som na tvojom mieste tu neplával.

3

Monica is afraid of big dogs which bark ____ bite.

Monika sa bojí veľkých psov, ktorí  štekajú a hryzú.

4

Did you know that rats can be ____ dangerous?

Vedel si, že potkany môžu byť veľmi nebezpečné.

5

New York used to be a very dangerous city twenty or thirty years ____.

New York bol pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi veľmi nebezpečným mestom.

6

Is Los Angeles ____ dangerous than San Francisco?

Je Los Angeles nebezpečnejšie než San Francisco?

7

Martina should to be more careful when playing ____.

Martina by mala byť pri tenise opatrnejšia.

8

This part of the road is very ____, you mustn´t break the speed limit here.

Tento úsek cesty je veľmi nebezpečný. nesmieš tu prekračovať povolenú rýchlosť.

9

Be careful not to ____ yourself.

Dávaj si pozor, aby si sa neporezal.

10

Is it very dangerous to walk around New York ____ night?

Je veľmi nebezpečné chodiť po New Yorku v noci?

11

I don´t think it´s very dangerous to walk around Cairo at ____.

Podľa mňa nie je veľmi nebezpečné chodiť v noci po Káhire.

12

Don´t get run over by a car, the ____ is very busy here.

Nedaj sa zraziť autom, cesta je tu veľmi rušná.

13

Is your top boss very dangerous when he gets ____?

Je váš hlavný šéf veľmi nebezpečný, keď sa nahnevá?

14

You shouldn´t play with that ____, it´s very dangerous.

Nemala by si sa hrať stou žehličkou, je to veľmi nebezpečné.

15

My best friend had a very bad accident ____ year.

Môj najlepší kamarát mal vlani veľmi ťažkú nehodu.

16

In this section of the ____ many car crashes happen every year.

Na tomto úseku cesty sa každoročne stane mnoho dopravných nehôd.

17

I wouldn´t underestimate the risk if I were ____.

Ja by som na tvojom mieste to riziko nepodceňoval.

18

Eating ____ that you don´t know can be extremely dangerous.

Jesť huby, ktoré nepoznáš, môže byť nesmierne nebezpečné.

19

When driving a ____ you have to wear seat belts.

Pri jazde autom musíš mať zapnuté bezpečnostné pásy.

20

On our front ____ you can see a sign saying “Beware of the dog”.

Na našich vchodových dverách je nápis „Pozor zlý pes“.

21

I wouldn´t ____ the road in this dangerous section.

Ja by som neprechádzal cez cestu na tomto nebezpečnom úseku.

22

Never drive at night without your headlights ____.

Nikdy nejazdi v noci bez zapnutých svetiel.

23

Swimming in this river can be very dangerous even for an experienced ____.

Plávanie v tejto rieke môže byť veľmi nebezpečné dokonca aj pre skúseného plavca.

24

I would definitely ____ on my helmet at the beginning of the biking trip.

Ja by som si rozhodne dal helmu na začiatku cyklo-výletu.

25

Hot pots can be very dangerous. You might ____ your hand.

Horúce hrnce vedia byť veľmi nebezpečné. Mohol by si si popáliť ruku.

26

Never ignore smoke if you smell it in the ____ of the night.

Nikdy neignoruj dym, ak ho zacítiš uprostred noci.

27

Getting ____ by a dog can be a problem due to rabies.

Pohryzenie psom môže byť problémom vzhľadom na besnotu.

28

Riding a bike at night isn´t exactly ____.

Jazdiť na bicykli v noci nie je najbezpečnejšie.

29

Sleeping in the forest is ____ dangerous than waiting at the main station at midnight.

Spať v lese je menej nebezpečné než čakať o polnoci na hlavnej stanici.

30

____ of the dog.

Pozor, pes!

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.