Choď na obsah Choď na menu
 


Vety v prítomnom jednoduchom a prebiehovom - d.ú. z 27.10.

27. 10. 2014

Stiahni vo Worde tu, vytlač si a prepisuj. Prepisovaním z obrazovky počítača si ničíš oči!

 

 

make

robiť

 

I make models of trains and _____ at home.

Doma robím modely vlakov a áut.

 

I don´t make models of _____ or ships.

Nerobím modely lietadiel alebo lodí.

 

_____ you make models of buildings?

Robíš modely budov?

 

I´m _____ a model of a locomotive at the moment.

Momentálne robím model lokomotívy.

 

I´m _____ making a model of a jet plane.

Nerobím model prúdového lietadla.

 

Are you making a model of St Paul´s _____?

Robíš model Katedrály sv. Pavla?

 

 

 

 

draw

kresliť

 

Anna draws _____ pictures of animals.

Anna kreslí nádherné obrázky zvierat.

 

Anna doesn´t _____ portraits of people.

Anna nekreslí portréty ľudí.

 

What kind of pictures _____ Anna draw?

Aké obrázky Anna kreslí?

 

At the moment Anna is drawing a _____.

Momentálne Anna kreslí koňa.

 

She isn´t _____ in on a sheet of paper.

Ona nekreslí na papier.

 

Why is she drawing that horse with a red pencil?

Prečo kreslí toho koňa červenou ceruzkou?

 

 

 

 

take

brať

 

Victoria _____ the bus to school every morning.

Viktória chodí každé ráno do školy autobusom.

 

She doesn´t _____ the train to school.

Ona nechodí do školy vlakom.

 

What number bus does she _____?

Koľkátkou (akým autobusom) chodí?

 

Victoria is _____ a picture of our class.

Viktória fotí našu triedu.

 

She isn´t taking it with her _____.

Nefotí ju svojím fotoaparátom.

 

_____ is she taking the picture with my camera?

Prečo fotí ten obrázok mojím fotoaparátom?

 

 

 

 

speak

hovoriť

 

I speak English, _____ and French.

Hovorím po anglicky, nemecky a francúzsky.

 

I don´t _____ any Asian languages.

Nehovorím žiadnym ázijským jazykom.

 

What foreign _____ do you speak?

Akými cudzími jazykmi hovoríš?

 

That lady in the corner is _____ American English.

Tá pani na rohu hovorí americkou angličtinou.

 

She _____ speaking Oxford English, as you can hear.

Ona nehovorí „oxfordskou“ angličtinou, ako počuješ.

 

_____ she speaking loudly or quietly?

Hovorí nahlas alebo potichu?

 

 

 

 

Write

písať

 

I write _____ for our band.

Píšem pesničky pre našu kapelu.

 

I _____ write poems or stories.

Nepíšem básničky ani príbehy.

 

Why do you write your business _____ in English?

Prečo píšeš obchodné listy v angličtine?

 

I´m _____ a message for my classmate.

Píšem odkaz pre svojho spolužiaka.

 

He _____ writing anything now.

On teraz nič nepíše.

 

Why are you writing the _____ in capital letters?

Prečo píšeš ten text veľkými písmenami?

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.