Choď na obsah Choď na menu
 


Infinitív alebo koncovka ing

6. 2. 2018

Stiahni v pdf tu.

Infinitive (neurčitok) = to go, to make, to hide atď.

 

-ing form (tvar s koncovkou –ing) = going, making, hiding

                                                                                                                     

1.  Za danými slovesami nasleduje sloveso s –ing:

finish               skončiť, dokončiť

imagine          predstaviť si

 

I finished writing that letter.

Dopísal som ten list.

I can´t imagine going on holiday in autumn.

Neviem si predstaviť, že by som išiel na dovolenku cez jeseň.

                                                                                                                     

2. Za danými slovesami nasleduje neurčitok.

want               chcieť                         agree              súhlasiť

decide           rozhodnúť sa            forget              zabudnúť

offer               ponúknuť                  need               (tu:) musieť

refuse           odmietnuť                  promise          sľúbiť

 

I want to be famous.

Chcem byť slávny.

I decided to go with you.

Rozhodol som sa, že pôjdem s tebou.

He offered to take the sword.

Ponúkol sa, že meč zoberie.

He agreed to come with me.

Súhlasil, že pôjde so mnou.

I refused to throw that document away.

Odmietol som odhodiť ten dokument.

I forgot to do my homework.

Zabudol som  si urobiť domácu úlohu.

You need to be more careful.

Musíš byť opatrnejší.

He promised to help me.

Sľúbil, že mi pomôže.

 

3. Za danými slovesami nasleduje sloveso s –ing alebo neurčitok (častejšie však tvar s –ing):

like                  mať rád                      hate                neznášať

prefer              uprednostňovať       start                začať

try                   pokúsiť sa, snažiť sa

love                zbožňovať                

                                                                                                                     

I like reading good stories.

Rád čítam dobré príbehy.

I prefer travelling by train.

Radšej cestujem vlakom.

I hate listening to stupid people.

Strašne nerád počúvam hlúpych ľudí.

We started  talking (alebo We started to talk) about our problems.

Začali sme sa rozprávať o svojich problémoch.

I´m trying to help you.

Snažím sa ti pomôcť.

                                                                                                                     

4.  Za danými slovesami nasleduje sloveso s –ing alebo neurčitok, ale význam sa mení.

 

stop                prestať                      

remember      pamätať si, spomenúť si, nezabudnúť

 

I stopped to look at the map.

Zastavil som, aby som sa pozrel na mapu.

I stopped looking at the map and walked on.

Prestal som sa pozerať na mapu a kráčal som ďalej.

I remembered getting a five in an English test.

Pamätám si, ako som dostal päťku z previerky z ANJ.

I remembered to lock the door.

Nezabudol som zamknúť dvere.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.