Choď na obsah Choď na menu
 


Frázové slovesá k bájke Friends

1

bend down

zohnúť sa

I bent down to pick up a coin.

Zohol som sa, aby som zodvihol mincu.

2

catch up with

dobehnúť

If you work hard, you will soon catch up with your classmates.

Ak budeš usilovne pracovať, čoskoro dobehneš spolužiakov.

3

eat up

zjesť

If the lion catches us, he´ll eat us up.

Ak nás lev chytí, zožerie nás (aj s chlpmi).

4

find out

zistiť

We must find out if the lion is hungry or not.

Musíme zistiť, či je lev hladný alebo nie.

5

give up

vzdať sa, prestať

You must give up smoking.

Musíte prestať fajčiť.

6

hurry up

pohnúť si

Hurry up!

Pohni si! Pohni kostrou!

7

jump down

zoskočiť

The monkey jumped down.

Opica zoskočila.

8

jump up

vyskočiť

The monkey jumped up into the tree.

Opica vyskočila na strom.

9

lie down

ľahnúť si

Eric lay down on the grass.

Erik si ľahol si na trávu.

10

look after

starať sa

Today I´m looking after my little brother.

Dnes sa starám o bračeka.

11

look up

pozrieť hore, aj: vyhľadať

Look up in the dictionary: what does assassination mean?

Vyhľadaj v slovníku: čo znamená slovo assassination?

12

run away

ujsť

Can we still run away?

Môžeme ešte ujsť?

13

run out of

minúť sa

We ran out of money.  

Minuli sa nám peniaze.

14

sit down

sadnúť si

Everybody, good morning and sit down, please.

Dobrý deň všetkým, sadnite si, prosím.

15

walk along

kráčať spolu

I and Ben were walking along.

Ja a Ben sme kráčali spolu.

16

walk away

odkráčať, odísť

We said goodbye and walked away.

Rozlúčili sme sa a odišli preč.

17

walk on

kráčať ďalej

After the talk we walked on.

Po rozhovore sme kráčali ďalej.

18

wear out

vyčerpať

All this walking is wearing me out .

Celý tento pochod ma vyčerpáva.

 

Na stiahnutie vo Worde tu.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.