Choď na obsah Choď na menu
 


DÚ z 26.9. - vety v prítomnom jednoduchom a priebehovom

26. 9. 2016

stiahni vo Worde tu

1

Today I´m going to school with my _____.

Dnes idem do školy s kamarátmi.

 

I always go to school with my _____.

Vždy chodím do školy so spolužiakmi.

2

Maria _____ taking a picture of us.

Mária nás fotí.

 

I sometimes _____ pictures of my family.

Niekedy fotím svoju rodinu.

3

Jane is in the _____, she´s having a shower now.

Jana je v kúpeľni, teraz sa sprchuje.

 

I have a _____ in the morning and in the evening.

Sprchujem sa ráno a večer.

4

Are you _____ your meal at the moment?

Ješ momentálne?

 

Do you eat fruit and _____

Ješ ovocie a zeleninu?

5

My dad is working in the _____.

Môj otec pracuje v záhrade.

 

My uncle _____ in the factory.

Môj ujo pracuje v továrni.

6

We´re _____ an important letter.

Píšeme dôležitý list.

 

I _____ business letters in English or French.

Obchodné listy píšem v angličtine a francúzštine.

7

Jack and Tony are _____ their Maths homework.

Jack a Tony si robia domácu úlohu z matematiky.

 

I do my homework in my _____ or in the kitchen.

Domáce úlohy si robím vo svojej izbe alebo v kuchyni.

8

The hippos are _____ in the lake.

Hrochy plávajú v jazere.

 

In the _____ I swim almost every day.

V lete takmer každý deň plávem.

9

We are reading a book about English _____ and queens.

Čítame knihu o anglických kráľoch a kráľovnách.

 

I _____ books and comics in my free time.

Vo voľnom čase čítam knihy a komiksy.

10

_____ aren´t playing volleyball today, we haven´t got a net.

Dnes nehráme volejbal, nemáme sieť.

 

We _____ play football in the classroom, our teacher doesn´t allow us to do so.

V triede nehráme futbal, náš učiteľ nám to nedovolí.

11

What are you _____?

Čo to piješ?

 

What do you usually drink after _____?

Čo zvyčajne piješ po obede?

12

Who´s the man riding that black _____?

Kto je ten muž jazdiaci na čiernom koni?

 

_____ you ride a bike?

Jazdíš na bicykli?

13

_____ are you listening to at the moment?

Čo práve počúvaš?

 

What radio programmes do you _____ to?

Aké rozhlasové programy počúvaš?

14

Don´t talk to me now, I _____ chatting on the Internet.

Nerozprávaj so mnou teraz, četujem na internete.

 

My _____ chats on the Internet every evening.

Moja dcéra četuje na internete každý večer.

15

Now I´m _____ a picture of our house.

Teraz kreslím obrázok nášho domu.

 

Jane draws beautiful pictures of horses and other _____.

Jana kreslí nádherné obrázky koní a iných zvierat.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.