Choď na obsah Choď na menu
 


36 viet s frázovými slovesami

26. 4. 2018

Stiahni vo Worde tu. Vytlač si a vypíš si vety podľa vlastného výberu. Neprepisuj z obrazovky počítača, ničíš si tak oči.

1

I wonder how the burglars broke in.

Ktovie, ako sa vlamači dostali dnu.

2

Do you break up on the thirtieth of June?

Končíte (školu) 30. júna?

3

You will cut up the turkey before the dinner.

Ty nakrájaš moriaka pred večerou.

4

Please, do up the dress at the back for me.

Prosím, zapni mi vzadu šaty.

5

All the children dressed up for the party.

Všetky dietky sa na večierok pekne vyobliekali.

6

This renovation will eat up all our savings.

Táto rekonštrukcia pohltí všetky naše úspory.

7

So what do you know about the matter? Fire away!

Tak čo vieš o tej veci? Spusti!

8

You won´t get away with a fraud like that.

Taký podvod ti neprejde.

9

Let´s get down to work straightaway.

Dajme sa ihneď do práce.

10

You should get in someone who knows how to repair TV sets.

Mal by si zavolať niekoho, kto vie, ako sa opravujú televízory.

11

How are you getting on with your classmates?

Ako vychádzaš so spolužiakmi?

12

Our form teacher decided to get up a party at the end of the term.

Náš triedny učiteľ sa rozhodol zorganizovať na konci šk. roku večierok.

13

The children got up as pirates for the party.

Dietky sa na večierok prezliekli za pirátov.

14

Suddenly the alarm went off.

Zrazu sa spustilo poplašné zariadenie.

15

Go on working, don´t mind me.

Pracuj ďalej, mňa nerieš!

16

Housing costs are going up rapidly.

Ceny bývania prudko stúpajú.

17

As things are looking up, we mustn´t lose our hope.

Keďže sa to zlepšuje, nesmieme strácať nádej.

18

Please, make out a list of all our customers from abroad.

Prosím, zostav zoznam všetkých našich zahraničných zákazníkov.

19

Jane doesn´t make up her face.

Jana si nemaľuje tvár.

20

The story was partly true and partly made up.

Príbeh bol sčasti pravdivý a sčasti vymyslený.

21

Nobody owned up as the teacher asked who had broken the window.

Nikto sa nepriznal, keď sa učiteľ pýtal, kto rozbil okno.

22

Before you go to your tents, remember to put the fire out.

Predtým než pôjdete do stanov, nezabudnite uhasiť oheň.

23

Are you going to put in for an extra for working at the weekend?

Ideš si zažiadať o príplatok za prácu cez víkend?

24

The railway company put on about twenty extra trains before Christmas.

Železničná spoločnosť nasadila asi dvadsať mimoriadnych vlakov pred Vianocami.

25

I will not put up with bad manners in my classes.

Na svojich hodinách nebudem trpieť neslušné správanie.

26

Snails shoot out their little horns.

Slimáky vystrkujú rožky.

27

The mayor sat down on the plan to build a new bus station.

Primátor sa postavil proti plánu postaviť novú autobusovú stanicu.

28

If the patient sits up and takes notice, call me immediately.

Ak sa pacient posadí a značne vnímať, ihneď ma zavolajte.

29

If you don´t speak up, people won´t be able to hear.

Ak nebudeš hovoriť hlasnejšie, ľudia ti nebudú rozumieť.

30

Could you take in two buddies of mine for this night?

Mohol by si na túto noc nechať u seba prespať dvoch mojich kamarátov?

31

The plane won´t take off until twelve o´clock.

Lietadlo vyštartuje až o dvanástej.

32

The headmaster decided to take on another Geography teacher.

Riaditeľ sa rozhodol prijať ešte jedného zemepisára.

33

My neighbour wants to take up gardening.

Môj sused sa chce dať na záhradkárstvo.

34

We were so tired that we turned in right after the dinner.

Boli sme takí unavení, že sme zaľahli hneď po večeri.

35

Write down all the new words that you hear.

Zapíšte si všetky nové slová, ktoré budete počuť.

36

I was lucky that the policeman didn´t write me up for parking in front of the hospital.

Mal som šťastie, že ma policajt nepokutoval za parkovanie pred nemocnicou.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.