Choď na obsah Choď na menu
 


30 viet s časťami tela

13. 12. 2018

Stiahni vo Worde tu, vytlač si a prepisuj z vytlačenej predlohy. Nenič si oči prepisovaním z monitoru počítača.

1

My right arm is very painful; I _____ go and see the doctor.

Veľmi ma bolí pravá ruka, musím ísť k doktorovi.

2

I must be careful not to break my _____.

Musím si dávať pozor, aby som si nezlomil nohu.

3

If you break your hand the _____ will send you to an X-ray.

Ak si zlomíš ruku, doktor ťa pošle na röntgen.

4

Last _____ I broke my little finger.

Minulý mesiac som si zlomila malíček.

5

Wash your face carefully, it´s pretty _____.

Umy si dôkladne tvár, máš ju poriadne špinavú.

6

What am I holding in my _____ hand?

Čo to držím vo svojej pravej ruke?

7

What colour is Nina´s _____?

Akej farby má Nina vlasy?

8

Is your hair _____ or short?

Máš dlhé alebo krátke vlasy?

9

My feet have grown now so these _____ are too tight for me.

Nohy mi tak narástli, že tieto topánky sú mi príliš tesné.

10

My dad´s _____ are brown but my eyes aren´t brown.

Môj otec má hnedé oči, ale ja nemám hnedé oči.

11

Hold your _____ before you enter that room.

Zapchaj si nos, predtým než vojdeš do tej miestnosti.

12

Dr Hunter _____ got a moustache now but he used to have a beard when he was younger.

Dr. Lovec má teraz fúzy, ale kedysi,  keď bol mladší, mal bradu.

13

If you have got troubles with your teeth, you must go and see the _____.

Ak máš problémy so zubami, musíš ísť k zubárovi.

14

Don´t show me your _____, I´m really not interested.

Neukazuj mi svoj jazyk, vôbec nemám záujem.

15

I couldn´t go to school last week because I had a sore _____.

Minulý týždeň som nemohol ísť do školy, lebo ma bolelo hrdlo.

16

Be careful, the _____ could hit your head.

Dávaj pozor, lopta by ťa mohla udrieť do hlavy.

17

Don´t _____ too much if you don´t want to have a stomach ache.

Nejedz priveľa, ak nechceš, aby ťa bolelo brucho.

18

Wash your _____ carefully after eating that ice-cream.

Poriadne si po tej zmrzline umy ústa.

19

Put on a scarf, it´s too _____ to walk with a naked neck.

Daj si šál, je príliš zima na to, aby si behala s holým krkom.

20

If you can´t hear properly, there must be _____ wrong with your ears.

Ak nepočuješ dobre, určite máš niečo s ušami.

21

May I _____ your lips, darling?

Môžem ťa pobozkať na pery, zlatko?

22

Not many young boys have got long _____ nowadays.

Nie veľa mladých chlapcov má v súčasnosti dlhé vlasy.

23

Anna cleans her teeth three times a day: in the morning, after _____ and after dinner.

Anna si umýva zuby trikrát denne: ráno, po obede a po večeri.

24

_____´re sometimes very big-headed.

Niekedy si veľmi namyslený.

25

Open your _____ so that I can examine your teeth.

Otvorte si ústa, nech vám môžem vyšetriť zuby.

26

When Mathew saw Barbara, his ears and his _____ turned red.

Keď Matúš uvidel Barborku, uši a tvár mu sčervenali.

27

My grandma touched my _____ to check my temperature.

Babka mi chytila čelo, aby mi zmerala teplotu.

28

People who often play _____ have sometimes got pain in their elbow.

Ľudia, ktorí často hrajú tenis, mávajú niekedy boľavý lakeť.

29

Your knees are so dirty, go to the _____ right now and wash them.

Máš také špinavé kolená, choď do kúpeľne a umy si ich.

30

_____ me your hand and don´t be angry with me.

Podaj mi ruku a nehnevaj sa na mňa.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.