Choď na obsah Choď na menu
 


30 viet s časovými spojkami

9. 5. 2018

1

I´ll phone you as soon as this ______ arrives.

Zavolám ti, len čo ten list príde.

2

Before I go out, I´ll ______ my homework.

Predtým než pôjdem von, si urobím úlohy.

3

We´ll go to the ______ after we finish school.

Pôjdeme do kina po tom, čo skončíme školu.

4

I´ll get ______ when the alarm clock rings.

Vstanem, keď zazvoní budík.

5

As soon as we get ______ we´ll cook our dinner.

Len čo sa dostaneme domov, uvaríme si večeru.

6

I´ll watch the football ______ while you do my homework.

Budem pozerať futbal, zatiaľ čo ty si budeš robiť úlohy.

7

When I leave school, I´ll ______ to university.

Keď odídem zo školy, pôjdem na vysokú.

8

As soon as it stops ______ we´ll have a game of tennis.

Len čo prestane pršať, zahráme si tenis.

9

We won´t think about school while we are on a school ______ .

Nebudeme myslieť na školu, kým budeme na školskom výlete.

10

Before it gets dark I´ll ______ jogging.

Predtým než sa zotmie, si pôjdem zabehať.

11

As soon as you get his mail, ring me up, ______ .

Len čo dostaneš od neho mail, zavolaj mi, prosím ťa.

12

Will you finish your ______ before you go on holiday?

Dokončíš svoju prácu, predtým než pôjdeš na prázdniny?

13

After we have lunch I´ll go for a walk in the ______ .

Keď sa naobedujeme, pôjdem na prechádzku do parku.

14

What will you do when you come ______?

Čo budeš robiť, keď sa vrátiš?

15

Before I go to the dentist´s, I´ll clean my ______ thoroughly.

Predtým než pôjdem ku zubárovi, dôkladne si umyjem zuby.

16

As soon as you tell me to go, I ´ll call a ______ .

Len čo mi povieš, aby som išiel, zavolám si taxík.

17

Before you ______ to bed, you ´ll switch off the computer.

Predtým než pôjdeš spať, vypneš počítač.

18

While Sara has her ______ lesson, I´ll read this magazine.

Kým Sára bude mať hodinu klavíra, ja si budem čítať tento časopis.

19

As soon as the lunch is ready, I ´ll ______ you.

Len čo bude obed hotový, zavolám ťa.

20

Will you revise at least the irregular verbs before you start writing the ______?

Zopakuješ si aspoň nepravidelné slovesá, predtým než začnete písať previerku?

21

I´ll iron your ______ while you have a bath.

Vyžehlím ti košeľu, kým sa okúpeš.

22

As soon as we get home, I´ll cook the ______.

Len čo prídeme domov, uvarím obed.

23

I´ll call you after I ______ my work.

Zavolám ti, keď skončím prácu.

24

I will consult the TV guide before I ______ on the TV.

Pozriem sa do TV programu, predtým než zapnem televízor.

25

When we are in ______, we will visit the Eifel Tower.

Keď budeme v Paríži, navštívime Eifelovu vežu.

26

Will ______ read that account while I talk to the boss?

Prečítaš si tú správu, kým sa ja porozprávam so šéfom?

27

Will you ring my mobile as soon as you get off the ______?

Prezvoníš ma, len čo vystúpiš z vlaku?

28

Will you turn off the computer after you check your ______?

Vypneš počítač, keď si pozrieš maily?

29

Will you be allowed to ______ Slovak when you work with that American company?

Budeš smieť hovoriť po slovensky, keď budeš pracovať pre tú americkú firmu?

30

______ you finish this work before you leave?

Dokončíš tú prácu, prv než odídeš?

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.