Choď na obsah Choď na menu
 


30 viet na podstatné a prídavné mená

27. 11. 2018

Stiahni vo Worde tu a odpisuj z vytlačenej predlohy. Odpisovaním priamo z monitora počítača si ničíš oči!

 

 

 

1

_____ is a part of our life.

Nebezpečenstvo je súčasťou nášho života.

2

Swimming in this river is very _____.

Plávanie v tejto rieke je veľmi nebezpečné.

3

Sometimes I don´t know how to stop my growing _____.

Niekedy neviem ako zastaviť svoj stúpajúci hnev.

4

When my dad saw my marks, he was very _____.

Keď tatko videl moje známky, bol veľmi nahnevaný.

5

There is no _____ without hard work.

Neexistuje úspech bez tvrdej práce.

6

Our last project was very _____, everybody was fond of it.

Náš posledný projekt bol veľmi úspešný, každý bol ním nadšený.

7

Some girls think that the most important thing in life is _____.

Niektoré dievčatá si myslia, že najdôležitejšia vec v živote je úspech.

8

Tom is a _____ and clever boy, marry him.

Tom je pekný a múdry chlapec, vydaj sa zaňho.

9

I wish you good _____ with your exam.

Prajem ti veľa šťastia pri skúškach.

10

We are _____, the train hasn´t left yet.

Máme šťastie, vlak ešte neodišiel.

11

I think that _____ is more important than being rich.

Myslím si, že šťastie je dôležitejšie ako byť bohatý.

12

I was _____ to learn that you were going to marry Mary.

Bol som šťastný, keď som sa dozvedel, že si ideš brať Majku.

13

_____ has got many disadvantages.

Sláva má mnoho nevýhod.

14

Michael Jackson was the most _____ singer of all times.

Michael Jackson bol najslávnejší spevák všetkých čias.

15

We fight for _____ for everyone.

Bojujeme za slobodu pre všetkých.

16

In the city centre parking is never _____.

V centre mesta nie je nikdy parkovanie zadarmo.

17

Too much _____ can be bad for your health.

Priveľa vzrušenia môže byť zlé pre tvoje zdravie.

18

Last night´s film was very _____.

Včerajší film bol veľmi napínavý.

19

Life without _____ is impossible.

Život bez ťažkostí je nemožný.

20

The last test was more _____ than the first one.

Posledná previerka bola ťažšia ako tá prvá.

21

_____! Keep clear!

Pozor, nebezpečenstvo! Nepribližujte sa!

22

Some people have got very _____ hobbies.

Niektorí ľudia majú veľmi nebezpečné záľuby.

23

Today I´m interviewing a _____ pop star.

Dnes robím interview so slávnou speváčkou.

24

Which subject do you think is the most _____?

Ktorý predmet je podľa teba najťažší?

25

Everyone wants to be _____ but nobody wants to work hard.

Každý chce byť úspešný, ale nikto nechce usilovne pracovať.

26

I´m very _____ about going out with Anna.

Som veľmi šťastný, že chodím s Annou.

27

Life in Florida was great but there were some _____, too.

Život na Floride bol super, ale boli tam aj nejaké ťažkosti.

28

I want to be _____ and not to be a slave.

Chcem byť slobodný a nechcem byť otrok.

29

I have been very _____ to meet you here.

Mal som veľké šťastie, že som ťa tu stretol.

30

Please, don´t be _____ with me.

Prosím, nehnevaj sa na mňa.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.