Choď na obsah Choď na menu
 


22 viet o globálnom otepľovaní

Stiahni vo Worde tu, vytlač si a prepisuj z papiera. Prepisovaním z monitoru si ničíš oči!!!

 

Doplňte do viet nasledovné slová:

 

against

area

best

called

carbon

cause

central

did

environment

environmental

hit

industrial

no

on

plants

released

rising

stop

such

times

trap

want

 

 

 

 

 

 

 

1

Drought is a period when there is __________ rain for a long time.

Sucho je obdobie, keď dlho neprší.

2

A terrible drought has __________ some regions in Africa.

Hrozné sucho postihlo niektoré regióny Afriky.

3

Nuclear power stations don´t __________ much pollution but they are really dangerous.

Jadrové elektrárne nespôsobujú veľa znečistenia, ale sú veľmi nebezpečné.

4

There are many protests __________ nuclear power stations in Western Europe.

Veľa protestov je proti jadrovým elektrárňam v západnej Európe.

5

Global warming is one of the biggest problems of our __________.

Globálne otepľovanie je jedným z najväčších problémov našich čias.

6

There was an interesting article __________ global warming in the newspapers.

V novinách bol zaujímavý článok o globálnom otepľovaní.

7

As a result of global warming, ice caps are melting and sea levels are __________.

V dôsledku globálneho otepľovania sa ľadovce topia a morské hladiny stúpajú.

8

The ice in the Arctic and Antarctic is __________ ice caps.

Ľad v Arktíde a Antarktíde sa nazýva ľadovec.

9

Politicians are to do their __________ to save the rainforests of South America.

Politici by mali urobiť, čo sa dá, aby zachránili juhoamerické dažďové lesy.

10

If we __________ to save our planet, we must save the rainforests.

Ak chceme zachrániť našu planétu, musíme zachrániť dažďové lesy.

11

CO2 stands for __________ dioxide.

CO2 znamená oxid uhličitý.

12

__________ you know that 25 per cent of all CO2  is produced by deforestation?

Vedeli ste, že 25 % všetkého  CO2 spôsobuje odlesňovanie?

13

Pollution is a big problem, especially in the __________ areas.

Znečistenie je veľkým problémom, hlavne v priemyselných oblastiach.

14

Cars, buses, factories and power __________ cause air pollution.

Autá, autobusy, továrne a elektrárne spôsobujú znečistenie vzduchu.

15

Greenhouse gases are the gases which __________ the Sun´s heat.

Skleníkové plyny sú plyny, ktoré zachytávajú slnečné teplo.

16

Greenhouse gases are __________ into the atmosphere.

Skleníkové plyny sa vypúšťajú do atmosféry.

17

Politicians must do something to __________ deforestation.

Politici musia urobiť niečo, aby zastavili odlesňovanie.

18

Deforestation is the biggest cause of __________ problems.

Odlesňovanie je najväčšou príčinou ekologických problémov.

19

A hurricane has hit our __________ this week.

Naše územie tento týždeň zasiahla smršť.

20

I´m happy to say there are no hurricanes in __________ Europe.

Našťastie v strednej Európe nie sú smršte.

21

Fossil fuels, __________ as coal, oil and gas are used for cars, power stations and for heating.

Fosílne palivá, ako sú uhlie, olej a plyn, sa používajú do áut, elektrární a na vykurovanie.

22

Replacing fossil fuels with alternative sources of energy would help our __________.

Nahradenie fosílnych palív alternatívnymi zdrojmi energie by pomohlo životnému prostrediu.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.