Choď na obsah Choď na menu
 


20 viet so vzťažnými zámenami who, which, that

13. 4. 2015

Stiahni vo Worde tu, vytlač si a prepisuj. Prepisovaním z monitora počítača si zbytočne ničíš oči.

 

1

The boy who is carrying a red bag is my _____.

Chlapec, ktorý má červenú tašku, je môj spolužiak.

2

The girl who is _____ a checked shirt is from Canada.

Dievča, ktoré má na sebe kockovanú košeľu, je z Kanady.

2

Don´t eat things which contain too much fat or _____.

Nejedz veci, ktoré obsahujú priveľa tuku alebo cukru.

3

Avoid _____ which is bad for your health.

Vyhýbaj sa jednu, ktoré je zlé pre tvoje zdravie.

4

Wear _____ that are neither too big nor too tight.

Nos topánky, ktoré nie sú ani príliš voľné ani príliš tesné.

5

This is the dog that bit my _____ yesterday.

Toto je pes, ktorý ma včera pohryzol do nohy.

6

People who _____ are often ill and die earlier.

Ľudia, ktorí fajčia, sú často chorí a zomierajú skôr.

7

People who _____ stupid films and shows become stupid themselves.

Ľudia, ktorí pozerajú hlúpe filmy a programy, sa stávajú sami hlúpymi.

8

People that take an _____ regularly feel fit and healthy.

Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, sa cítia fit a zdraví.

9

Maria is the girl who is _____next to my sister.

Mária je dievča, ktoré stojí vedľa mojej sestry.

10

These are the boys _____ go to our school.

Toto sú chlapci, ktorí chodia do našej školy.

11

Show me the house that you wanted to _____.

Ukáž mi dom, ktorý si si chcela kúpiť.

12

Elbow is the joint that is between your arm and your _____.

Lakeť je kĺb, ktorý máš medzi ramenom a rukou.

13

Lipstick is the thing that girls use to paint their _____ red.

Rúž je vec, ktorú používajú dievčatá, aby si namaľovali pery načerveno.

14

This is the man who attacked me in front of the station, _____ him!

Toto je muž, ktorý na mňa zaútočil včera pred stanicou, zatknite ho!

15

You are the man that we are _____ for.

Ty si človek, ktorého hľadáme.

16

This is the peninsula that we visited last _____ with our caravan.

Toto je polostrov, ktorý sme minulé leto navštívili s karavanom.

17

Paul is the boy who _____ lived next door since last summer.

Paľo je chlapec, ktorý od minulého leta býva vedľa nás.

18

Paula is the girl that Mike has fallen in _____ with.

Pavla je dievčina, do ktorej sa Miško zaľúbil.

19

English is the _____ that I like best.

Angličtina je predmet, ktorý mám najradšej.

20

These are the _____ that I have to write for disturbing the class.

Toto sú vety, ktoré musím napísať za vyrušovanie na hodine.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.