Choď na obsah Choď na menu
 


Slovíčka 7.A

na stiahnutie vo Worde tu

 

Ukážka:

 

road

[rəud]

cesta                      4

capital

[kæpitl]

hlavné mesto

I think

[ai θiŋ]

myslím si, že

question

[kweščən]

otázka

answer

[a:nswə]

odpoveď

river

[rivə]

rieka

look at somebody

[luk ət sambədi]

pozrieť sa na niekoho     4                           

usually

[južəli]

zvyčajne                6

office

[ofis]

kancelária, úrad

put on a coat

[putənə′ kəut]

dať si kabát

mobile

[mobail]

mobil

leave the office

[li:v δi ofis]

odísť z kancelárie

sign

[sain]

logo, inak aj znak

move

[mu:v]

presťahovať | sa

climb a tree

[klaim ə tri:]

vyliezť na strom

private

[praivit]

súkromný

wife

[waif]

manželka

jewels

[džuəlz]

šperky

look for sth

[luk fo]

hľadať niečo

diamond

[daiəmənd]

diamant

necklace

[nekləs]

náhrdelník

thief

[θi:f]

zlodej

fly

[flai]

letieť

again

[ə′gein]

znovu, zase, opäť

follow

[foləu]

na|sledovať

next door

[neks do:]

vedľa

repair

[ri′pe:ə]

opraviť

get out of a car

[get aut əv δ ka:]

vystúpiť z auta

lift

[lift]

výťah

upstairs

[apste:əz]

hore schodmi

shake hands

[šeik hændz]

potriasť si rukami

perfect

[pəfikt]

dokonalý, perfektný

arrive

[ə′raiv]

doraziť na miesto

learn

[lə:n]

učiť sa

customer

[kastəmə]

zákazník

outside the office

[aucaid δi ofis]

pred kanceláriou

ring

[riŋ]

zvoniť

fight back

[fait bæk]

brániť sa              

skirt

[skə:t]

sukňa

steal

[sti:l]

ukradnúť                6

I was born

[ai woz bo:n]

narodil som sa       8

two years ago

[tu: jiəz ə′gəu]

pred dvoma rokmi

weather

[weδə]

počasie

near

[ni:ə]

pri

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.