Choď na obsah Choď na menu
 


15 viet v past simple a 15 viet v past continuous - d.ú. z 18.2.

18. 2. 2016

Stiahni vo Worde tu, vytlač a prepisuj z vytlačenej predlohy. Prepisovaním z obrazovky počítača si zbytočne ničíš oči.

 

1

I did my Geography homework _____ afternoon.

Urobil som si úlohu z geografie včera poobede.

2

Yesterday at this time I was doing my _____.

Včera o tomto čase som si robil domáce úlohy.

3

What did you _____ when you heard the voice?

Čo si urobil, keď si počul ten hlas?

4

What were you doing when _____ boy-friend came?

Čo si práve robila, keď prišiel tvoj priateľ?

5

_____ sat down on our chairs and waited.

Sadli sme si na stoličky a čakali.

6

I was sitting at my _____ and studying for an exam.

Sedela som za stolom a učila sa na skúšku.

7

_____ you revise for the test?

Opakovala si si na previerku?

8

Were _____ revising the grammar?

Opakovala si si gramatiku?

9

Yes, I revised for our English _____.

Áno, opakovala som si na našu previerku z ANJ.

10

_____, I was revising irregular verbs.

Áno, opakovala som si nepravidelné slovesá.

11

When did Mark _____ his History project?

Kedy Marek urobil projekt z dejepisu?

12

What was your _____ Mark doing at this time?

Čo robil v tom čase tvoj priateľ Marek?

13

When did he _____ for the test?

Kedy sa učil na previerku?

14

Was he learning _____, too?

Aj on sa učil angličtinu?

15

We crossed the _____ near the bus stop.

Prešli sme cez cestu kúsok od zastávky autobusu.

16

We were _____ the road when we heard some strange noise.

Práve sme prechádzali cez cestu, keď sme poučili čudný zvuk.

17

Tom read many books in English during his _____.

Tomáško prečítal veľa kníh v angličtine počas dovolenky.

18

He was _____ his favourite magazine.

On si čítal svoj obľúbený časopis.

19

We slept in this camping site.

Spali sme v kempingu.

20

When the fire started, I was sleeping in my _____.

Keď začal požiar, spal som si vo svojej posteli.

21

I dreamt _____ a big house in Mallorca.

Sníval som o veľkom dome na Malorke.

22

I was dreaming about my last holiday in _____.

Práve sa mi snívalo o mojej poslednej dovolenke vo Francúzsku.

23

When _____ Veronica and Chiara do their chores?

Kedy Veronika a Chiara urobili svoje domáce práce?

24

What were Veronica _____ Chiara doing at this _____?

Čo robili v tomto čase Veronika a Chiara?

25

My sister prepared _____ for all of us.

Moja sestra pripravila večeru pre nás všetkých.

26

_____ were preparing their dinner.

Pripravovali si večeru.

27

Adriana set the _____ for dinner instead of me.

Adriana prestrela stôl k večeri namiesto mňa.

28

Sophia was _____ soup and Amanda was setting the table.

Sofia varila polievku a Amanda prestierala stôl.

29

Magdalena stood _____ and looked around.

Magdaléna vstala a poobzerala sa.

30

Mary was standing outside the house and waiting for _____.

Majka stála pred domom a čakala na ne.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.