Choď na obsah Choď na menu
 


Slovíčka 6.A

4. 9. 2015

Na stiahnutie vo Worde tu.


Ukážka:

 

outside

[au´caid]

vonku, pri, pred     4

curly hair

[kə:li heə]

kučeravé vlasy

parents

[pærənc]

rodičia

by the car

[bai δ ka:]

pri aute

who

[hu]

kto

join sth

[džoin]

tu: prihlásiť sa niekam

need

[ni:d]

potrebovať

address

[ə´dres]

adresa

postcode

[pəustkəud]

niečo ako PSČ

karate

[kə´ra:ti]

karate

instrument

[instrumənt]

nástroj

trumpet

[trampit]

trúbka

violin

[vaiəlin]

husle

with both hands

[wiδ bəuθ hænds]

oboma rukami

throw

[θrəu]

hodiť

divide

[di´vaid]

roz|deliť                 4

tennis racquet

[tenis rækit]

tenisová raketa      6

trainers

[treinəz]

tenisky

how many

[hau mæni]

koľko

key

[ki:]

kľúč

letter

[letə]

list

ruler

[ru:lə]

pravítko                 6

class

[kla:s]

trieda, aj: hodina      8

favourite subject

[fevrit sabdžəkt]

obľúbený predmet

meet

[mi:t]

stretnúť sa

practise

[præktis]

cvičiť

gym

[džim]

telocvičňa

It´s fun.

[ic fan]

Je to zábava.

the same

[δ seim]

ten istý

only

[əunli]

iba

primary school

[praiməri sku:l]

základná škola v Británii

lessons

[lesənz]

vyučovanie

walk

[wo:k]

ísť pešo, kráčať

leave home

[li:v həum]

odísť z domu         8

month

[manθ]

mesiac                 10

go on holiday

[gəu –n holidei]

ísť na prázdniny

date

[deit]

dátum

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.