Choď na obsah Choď na menu
 


30 viet v prítomnom priebehovom

29. 10. 2015

Stiahni vo Worde tu. Vytlač a prepisuj z vytlačenej predlohy. Prepisovaním z obrazovky počítača si zbytočne ničíš oči.

1

Today I´m going to school with my _____.

Dnes idem do školy s kamarátmi.

2

I´m not _____ to the playground at the moment.

Momentálne nejdem na ihrisko.

3

Where are _____ going now?

Kam teraz ideš?

4

Maria _____ taking a picture of us.

Mária nás fotí.

5

Maria isn´t taking a picture of _____, don´t worry.

Mária nefotí teba, neboj sa.

6

What kind of picture is Maria _____?

Aký obrázok Mária fotí?

7

Jane is in the _____, she´s having a shower now.

Jana je v kúpeľni, teraz sa sprchuje.

8

Jane isn´t having her _____ now.

Jana teraz neobeduje.

9

Are you _____ your meal at the moment?

Ješ momentálne?

10

My dad is working in the _____.

Môj otec pracuje v záhrade.

11

My dad _____ working in the garage now.

Môj otec teraz nepracuje v garáži.

12

Why _____ you working without your friends?

Prečo pracuješ bez svojich kamarátov?

13

We´re _____ an important letter.

Píšeme dôležitý list.

14

We aren´t writing an English test _____.

Dnes nepíšeme previerku z angličtiny.

15

_____ are you writing with your pencil?

Prečo píšeš ceruzkou?

16

Jack and Tony are _____ their Maths homework.

Jack a Tony si robia domácu úlohu z matematiky.

17

Benjamin isn´t doing _____ Maths homework.

Benjamín si nerobí domácu úlohu z matematiky.

18

Why are you doing your _____ homework at school?

Prečo si robíš domácu úlohu z matematiky v škole?

19

The hippos are _____ in the lake.

Hrochy plávajú v jazere.

20

We aren´t swimming today because the _____ is too cold.

Dnes neplávame, lebo voda je príliš studená.

21

_____ is it swimming in the sea?

Kto to tam pláva v mori?

22

I´m waiting for the _____ into town.

Čakám na autobus do mesta.

23

I´m not waiting _____ you.

Nečakám na teba.

24

What _____ you waiting for?

Na čo čakáš?

25

We are reading a book about English _____ and queens.

Čítame knihu o anglických kráľoch a kráľovnách.

26

You aren´t _____ a newspaper now, are you?

Ty teraz nečítaš noviny, však?

27

Why are you _____ this stupid magazine?

Prečo čítaš tento hlúpy časopis?

28

The boys _____ playing in the park now.

Chlapci sa teraz hrajú v parku.

29

_____ aren´t playing volleyball today, we haven´t got a net.

Dnes nehráme volejbal, nemáme sieť.

30

Why are you playing with my _____?

Prečo sa hráte s mojou loptou?

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.