Choď na obsah Choď na menu
 


30 viet so zámenami

18. 11. 2015

Stiahni vo Worde tu.

1

My older brother´s _____ is Jason.

Môj starší brat sa volá Jason.

2

Please, _____ me with this exercise, it´s very difficult.

Prosím ťa, pomôž mi s týmto cvičením, je veľmi ťažké.

3

Ben and his sister are at _____ now.

Ben a jeho sestra sú teraz v škole.

4

This book is about Africa and its _____ animals.

Táto kniha je o Afrike a jej divokých zvieratách.

5

Are _____ going to the doctor´s with her?

Pôjdeš s ňou k doktorovi?

6

Can you give me your telephone _____, please?

Môžeš mi, prosím ťa, dať svoje telefónne číslo?

7

_____ it to me right now.

Daj mi to hneď teraz.

8

I am _____ a long letter to him.

Píšem mu dlhý list.

9

Tell me some interesting things _____ them.

Povedz mi o nich nejaké zaujímavosti.

10

My dad and his friends are _____ in our back garden.

Môj tatko a jeho kamaráti sedia v našej zadnej záhrade.

11

I haven´t _____ a message from her.

Nemám od nej žiadnu správu.

12

You must give me all your _____.

Musíš mi dať všetky svoje peniaze.

13

I am _____ about my family now.

Teraz rozprávam o svojej rodine.

14

Say it again, _____.

Povedz to, prosím, znovu!

15

This is Mary and this is her _____ classmate, Angela.

Toto je Mária a toto je jej nová spolužiačka Angela.

16

_____ am sure everybody loves us.

Som si istý, že každý nás zbožňuje.

17

This little _____ is for your form teacher.

Tento malý darček je pre tvojho triedneho učiteľa.

18

Can I show you a photograph of our _____?

Môžem ti ukázať fotografiu nášho domu?

19

I _____ got a present for you, sorry.

Nemám pre vás darček, prepáčte.

20

Jane and her _____ are going to the pet shop now.

Jana a jej mama idú teraz do obchodu s chovateľskými potrebami.

21

Do you want to go and _____ football with us?

Chceš ísť s nami hrať futbal?

22

_____ song is for you and for all your friends.

Táto pesnička je pre teba a pre všetkých tvojich kamarátov.

23

I´m talking about this little town _____ its little problems.

Rozprávam o tomto malom meste a jeho malých problémoch.

24

Tell them that I am _____.

Povedz mi, že som tu.

25

In this photo you can see the Smiths with their _____ car.

Na tejto fotografii vidíš Smithovcov so svojím novým autom.

26

Our new neighbours are sometimes _____ strange.

Naši noví susedia sú niekedy veľmi čudní.

27

You must _____ him with those heavy bags.

Musíš mu pomôcť s tými ťažkými taškami.

28

What is your _____?

Aké máš priezvisko?

29

This is Tom, this is Amanda and this _____ me.

Toto je Tomáš, toto je Amanda a toto som ja.

30

These are my _____ sisters, their names are Anna, Maria and Lucia.

Toto sú moje staršie sestry, volajú sa Anna, Mária a Lucia.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.