Choď na obsah Choď na menu
 


15 otázok s do a does aj s odpoveďami

15. 10. 2015

Stiahni vo Worde tu a vytlač si. Neopisuj z monitora počítača, ničíš si tak oči!!!

 

1

What time _____ you get up on Saturdays?

O koľkej vstávaš v sobotu?

-

On Saturdays I _____ up at half past eight.

V sobotu vstávam o pol deviatej.

2

Where _____ you have your breakfast?

Kde raňajkuješ?

-

I _____ my breakfast in our kitchen.

Raňajkujem v našej kuchyni.

3

When _____ you take the bus to school?

Kedy ideš autobusom do školy?

-

I _____ the bus to school at seven o´clock.

Idem autobusom do školy o siedmej.

4

Why _____ you speak English in your free _____?

Prečo hovoríš vo voľnom čase po anglicky?

-

Because English is my favourite subject. I love it!

Pretože angličtina je môj obľúbený predmet. Zbožňujem ju!

5

What _____ you read in your free time?

Čo čítaš vo voľnom čase?

-

I _____ books about other countries.

Čítam knihy o iných krajinách.

6

What time _____ you go to bed?

O koľkej chodíš spať?

-

I _____ to bed at half past nine.

Chodím spať o pol desiatej.

7

Where _____ you eat your lunch?

Kde obeduješ?

-

I _____ my lunch in our school canteen.

Obedujem v našej školskej jedálni.

8

When _____ Mickey and Millie take their dog for a walk?

Kedy berú Miki a Millie svojho psíka na prechádzku?

-

They _____ their dog for a walk after school.

Berú svojho psíka na prechádzku po škole.

9

Where _____ Mr Bumblebee live?

Kde žije pán Čmeliak?

-

He _____ in a small town near London.

Býva v malom meste neďaleko Londýna.

10

Why _____ your brother _____ his homework on the bus?

Prečo si tvoj brat robí úlohy v autobuse?

-

Because he is too lazy to do it at home.

Lebo je príliš lenivý robiť si ich doma.

11

What _____ your English teacher say when you talk too much?

Čo hovorí váš angličtinár, keď priveľa rozprávaš?

-

He _____ that I must button up my lip.

Hovorí, že si musím zavrieť ústa.

12

What time _____ your dad go to work?

Kedy chodí tvoj otecko do práce?

-

He _____ to work at half past five.

Chodí do práce o pol šiestej.

13

_____ you go to school every day?

Chodíš do školy každý deň?

-

No, I _____ go to school on Saturdays and Sundays.

Nie, nechodím do školy v sobotu a v nedeľu.

14

_____ your parents help you with your homework?

Pomáhajú ti rodičia s domácimi úlohami?

-

No, they don´t _____ me with my homework.

Nie, nepomáhajú mi s domácimi úlohami.

15

Does your _____ like your handwriting?

Páči sa tvojej mame tvoje písmo?

-

No, she doesn´t. She says it´s horrible.

Nie, nepáči. Hovorí, že je otrasné.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.