Choď na obsah Choď na menu
 


Základné slovesá

24. 9. 2015

V prípade záujmu možno stiahnuť vo Worde tu.

anfangen

začať

Wir müssen ganz pünktlich anfangen.

Musíme začať úplne presne.

antworten

odpovedať

Antworten Sie bitte auf meine Frage.

Odpovedzte, prosím, na moju otázku.

arbeiten

pracovať

Ich arbeite von acht bis vier.

Pracujem od ôsmej do štvrtej.

aufstehen

vstať

Ich stehe um 6 Uhr auf.

Vstávam o šiestej.

bekommen

dostať

Ich habe ein Geschenk bekommen.

Dostal som darček.

brauchen

potrebovať

Ich brauche dringend deine Hilfe.

Potrebujem nutne tvoju pomoc.

dürfen

smieť

Darf ich etwas sagen?

Smiem niečo povedať?

enden

skončiť

Bald müssen wir enden.

Čoskoro musíme končiť.

essen

jesť

Meine Schwester isst kein Fleisch.

Moja sestra neje mäso.

fahren

jazdiť

Mein Bruder fährt einen Skoda.

Môj brat jazdí na škodovke.

fliegen

letieť

Vögel können fliegen.

Vtáci vedia lietať.

fragen

pýtať sa

Ich möchte dich etwas fragen.

Chcel by som sa ťa niečo opýtať.

fühlen

cítiť

Wie fühlst du dich heute?

Ako sa dnes cítiš?

geben

dať

Gib mir deinen Ausweis.

Daj mi svoj preukaz.

gefallen

páčiť sa

Mir gefällt deine Idee.

Mne sa tvoj nápad páči.

gehen

ísť, chodiť

Mein Sohn geht noch in die Schule.

Môj syn chodí ešte do školy.

haben

mať

Ich habe drei Geschwister.

Mám troch súrodencov.

hören

počuť

Ich höre Musik.

Počúvam hudbu. / Počujem hudbu.

kaufen

kúpiť

Ich muss mir ein neues Hemd kaufen.

Musím si kúpiť novú košeľu.

kommen

prísť

Komm zu mir.

Poď ku mne.

können

môcť, vedieť

Ich kann nicht schwimmen..

Neviem plávať.

kosten

stáť

Wie viel kostet dieses Bild?

Koľko stojí tento obraz?

laufen

bežať, utekať

Lauf nicht so schnell!

Nebež tak rýchlo!

leben

žiť

Ich lebe allein.

Žijem sám.

legen

položiť

Darf ich meinen Koffer hier legen?

Môžem si tu položiť svoj kufor?

lesen

čítať

Ich lese nur Zeitungen und Zeitschriften.

Čítam iba noviny a časopisy.

lieben

ľúbiť

Ich liebe dich.

Ľúbim ťa.

machen

robiť

Was machst du heute Abend?

Čo robíš dnes večer?

mögen

mať rád

Ich mag keine Milch.

Nemám rád mlieko.

müssen

musieť

Du musst sofort kommen.

Musíš okamžite prísť.

nehmen

zobrať

Nimm mich mit.

Zober ma so sebou.

reden

rozprávať

Warum redest du so viel?

Prečo toľko rozprávaš?

rufen

volať

Ruf mich heute noch an.

Zavolaj mi dnes ešte.

sagen

povedať

Ich habe dir gesagt.

Povedal som ti.

schlafen

spať

Ich muss schlafen gehen.

Musím ísť spať.

schreiben

písať

Schreib mir bitte deinen Namen.

Napíš mi, prosím, svoje meno.

schwimmen

plávať

Schwimmen und Baden verboten.

Plávanie a kúpanie zakázané.

sehen

vidieť

Ich sehe ihn sehr gut.

Vidím ho veľmi dobre.

sehen

pozerať

Ich sehe nur selten fern.

Pozerám televíziu len zriedka.

sein

byť

Heute bin ich ein bisschen müde.

Dnes som trochu unavený.

singen

spievať

Wir singen ein slowakisches Lied.

Spievame istú slovenskú pieseň.

sitzen

sedieť

Du sollst auf deinem Stuhl sitzen.

Máš sedieť na svojej stoličke.

sollen

mať

Du sollst deine Aufgabe sofort erfüllen.

Máš svoju úlohu ihneď splniť.

spielen

hrať

Peter spielt Klavier.

Peter hrá na klavíri.

sprechen

rozprávať

Sprechen Sie Deutsch?

Hovoríte po nemecky?

stehen

stáť

Klaus steht auf unsere Seite.

Klaus stojí na našej strane.

trinken

piť

Ich trinke Kaffee oder Tee.

Pijem kávu alebo čaj.

tun

robiť

Wir müssen etwas tun.

Musíme niečo urobiť.

verstehen

rozumieť

Ich verstehe dich sehr gut.

Rozumiem ti veľmi dobre.

wissen

vedieť

Ich weiß, dass du Probleme hast.

Viem, že máš problémy.

wohnen

bývať

Ich wohne in einem kleinen Haus.

Bývam v malom dome.

wollen

chcieť

Was willst du von mir?

Čo odo mňa chceš?

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.