Choď na obsah Choď na menu
 


Vetový papier na šk. rok 2018/2019 - 8.A

Stiahni tu, vytlač si a založ do obalu.

Toto je iba krátka ukážka:

I´m going to school but we haven´t got any lessons today.

Idem do školy, ale dnes nemáme vyučovanie.

 

We´re trying to help our twin school in Kenya.

Snažíme sa pomôcť našej partnerskej škole v Keni.

 

What do you usually do on Saturday?

Čo zvyčajne robíš v sobotu?

1

And what are you doing today?

A čo robíš dnes?

 

Actually, at the moment I´m not doing anything.

Momentálne vlastne nerobím nič.

 

Anna´s going to work in a hotel.

Anna bude pracovať v hoteli.

 

It will be boring anyway.

Aj tak to bude nuda.

 

You have to tell him what you´re going to do or he will find something for you.

Musíš mu povedať, čo ideš robiť, inak ti niečo nájde.

 

You won´t like that.

Nebude sa ti to páčiť.

2

I´ll do my homework later.

Úlohu si urobím neskôr.

 

You lucky thing.

Tebe sa žije.

 

I think I´ll enjoy my work experience.

Myslím, že prax sa mi bude páčiť.

 

In 1991, two tourists were walking along a path when they saw something in the ice.

V r. 1991 dvaja turisti kráčali po cestičke, keď v ľade niečo uvideli.

 

They were wrong.

Mýlili sa. (Nemali pravdu.)

 

What was the man doing in the mountains?

Čo ten človek robil v horách?

 

How did he die?

Ako zomrel?

 

The man was probably taking his sheep into the mountains when he died.

Muž pravdepodobne viedol svoje ovce do hôr, keď zahynul.

3

He was carrying a copper axe.

Mal so sebou medenú sekeru.

 

He was wearing warm clothes with a waterproof cloak.

Mal na sebe teplý odev s nepremokavým plášťom.

 

We didn´t know what happened.

Nevedeli sme, čo sa stalo.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.