Choď na obsah Choď na menu
 


Vetový papier na šk. rok 2018/2019 - 6.A

Stiahni tu, vytlač si a založ do obalu.

Toto je iba krátka ukážka:

How are you?  -I´m fine, thanks.

Ako sa máš? –Mám sa dobre, ďakujem.

 

We are outside our house.

Sme pred našim domom.

 

I want to join the sports centre.

Chcem sa prihlásiť do športového strediska.

 

How do you spell your surname?

Ako sa píše tvoje priezvisko?

1

Have you got an e-mail address?

Máš mailovú adresu?

 

What sports are you interested in?

O aké športy sa zaujímaš?

 

Can you play a musical instrument?

Vieš hrať na nejakom hudobnom nástroji?

 

What colour is your school bag?

Akej farby je tvoja školská taška?

 

It´s brown.

Je hnedá.

 

How many pencils are there on your desk?

Koľko ceruziek je na tvojom stole?

 

There are five.

Je ich päť.

2

What is Amanda wearing?

Čo má Amanda na sebe?

 

She´s wearing her school uniform.

Má na sebe svoju školskú rovnošatu.

 

I take the bus to school.

Chodím do školy autobusom.

 

I don´t walk to school.

Nechodím do školy pešo.

 

My brother walks to school.

Môj brat chodí do školy pešo.

 

After school I do my homework.

Po škole si robím domáce úlohy.

3

Claire doesn´t do her homework with me.

Klára si nerobí svoje úlohy so mnou.

 

She does her homework with her mum.

Ona si robí úlohy so svojou mamou.

 

I like History and she likes Geography.

Ja mám rada dejepis a ona má rada zemepis.

 

My favourite month is August.

Môj obľúbený mesiac je august.

 

August is the eighth month of the year.

August je ôsmy mesiac roka.

 

What´s the date today?

Aký je dnes dátum?

 

It´s 2 October (the second of October).

Je 2. októbra.

4

Edward´s birthday is on 5 May (the fifth of May).

Eduard má narodeniny 5. mája.

 

When is your birthday?

Kedy máš narodeniny?

 

Blow out the candles and make a wish.

Sfúkni si sviečky a zaželaj si niečo!

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.