Choď na obsah Choď na menu
 


Slovíčka na šk. rok 2018/2019 - 5.A + 5.B

Stiahni tu, vytlač si a založ do obalu.

Toto je iba malá ukážka:

hello

[hə′ləu]

ahoj, dobrý deň     4

I´m

[ajəm]

ja som

my

[mai]

môj

name

[neim]

meno

and

[ænd]

a

what

[wot]

čo

your

[jo:]

tvoj

hi

[hai]

ahoj

Good morning

[gud mo:niŋ]

Dobré ráno.

afternoon

[a:ftənu:n]

popoludnie

evening

[i:vniŋ]

večer

night

[nait]

noc

Goodbye.

[gudbai]

Dovidenia.

Bye

[bai]

Dovi. Ahoj.

See you (later).

[si ju leitə]

Maj sa (zatiaľ).

you

[ju]

ty, vy

Thanks.

[θæŋs]

Ďakujem

fine

[fain]

dobre                     4

classroom

[kla:sru:m]

trieda                     6 

book

[buk]

kniha

apple

[æpl]

jablko

man

[mæn]

muž

house

[hauz]

dom

board

[bo:d]

tabuľa, inak: doska

woman

[wumən]

žena

door

[do:]

dvere

dog

[dog]

pes

cat

[kæt]

mačka

picture

[pikčə]

obrázok

chair

[čeə]

stolička

window

[windəw]

okno

orange

[orindž]

pomaranč

desk

[desk]

stôl

watch

[woč]

hodinky

boy

[boi]

chlapec

girl

[gə:l]

dievča

pen

[pen]

pero

exercise book

[eksəsaiz buk]

zošit

bag

[bæg]

taška

umbrella

[ambrələ]

dáždnik

pencil

[pensl]

ceruzka

write

[rait]

písať

listen

[lisən]

počúvať

pick up

[pikap]

zodvihnúť

stand up

[stændap]

postaviť sa

open

[əupən]

otvoriť

close

[kləuz]

zatvoriť

draw

[dro:]

kresliť

look

[luk]

pozrieť sa

Come here.

[kam hiə]

Poď sem!

sit down

[sit daun]

sadnúť si                6

number

[nambə]

číslo                       8

oh

[əu]

0, nula

one

[wan]

1

two

[tu:]

2

three

[θri:]

3

four

[fo:]

4

five

[faiv]

5

six

[siks]

6

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ivan

matej,9. 9. 2018 17:54

prečo také dlhé